Blog
Groot&Groot Peonies

Groot&Groot Peonies är en odlare av högkvalitativa snittpioner. Med produktionsanläggningar och partners i Nederländerna, Frankrike, Italien och Sydafrika kan de tillhandahålla färska pioner året runt.

Deras blomsortiment spänner över 39 olika sorter och deras unika metoder under odling, skörd och bearbetning säkerställer högsta möjliga kvalitet. Groot&Groots styrka är deras strikta urvalsprocess av de skördade blommorna. Detta säkerställer att varje vagn som lämnar företaget har ett enhetligt utseende och att alla blommor i varje hink är lika stora. Det är just därför vi – på Hukra – är sådana fans av detta företag! Groot&Groot är innovativa och hittar ständigt nya sätt att kvalitetsgranska sitt sortiment. På så sätt strävar de efter att erbjuda de nyaste och bästa sorterna som finns tillgängliga!

Blomman
Pioner är en klassisk flerårig trädgårdsväxt. Det innebär att den kommer att blomma ett flertal gånger under sin livslängd. Växterna kan bli upp till 100 cm långa och plantorna kan leva mer än tio år. När de odlas utomhus har pioner ett blommande spann på cirka två veckor.

Den period då de blommar beror på klimatet där de odlas, men det är vanligtvis under våren eller försommaren. En pionväxt kan producera mellan 6 och 15 blommor, beroende på sorten och omständigheterna under vilka de odlas.

Blommorna skärs för hand, så att endast blommor av bästa kvalitet och i rätt steg skärs vid rätt tidpunkt. Groot&Groot använder inte storskaliga skördemaskiner, eftersom det kan skada blomman.

Flera platser
Groot&Groot har flera partners och produktionsanläggningar i olika länder. Alla platser använder samma odlingsstandard och skördeprocess så att blommorna är av samma kvalitet. Pionerna från Italien är de tidigaste på året och finns tillgängliga under mars och april, följt av Frankrike (blommor tillgängliga i maj och juni), Nederländerna (blommor tillgängliga i juli och augusti) och Sydafrika, varifrån blommorna kommer att vara tillgängliga från oktober till januari.

6

Sortiment
Groot&Groots breda snittblomssortiment spänner över 39 sorter av enkel-, halvdubbel- och dubbelblommor, doftande och icke-doftande. Från den ständigt klassiska och älskade Sarah Bernhardt, till djupröd som Old Faithful och Illini Warrior, ljusa nyanser som Coral Charm och vita sorter som Ivory Victory och Class Act. Detta mångsidiga sortiment gör det möjligt att sprida arbetsbelastningen under skördesäsongen, eftersom varje sort har sina egna egenskaper och blomningsperiod. Sortimentet ses ständigt över och förnyas, med nya och exklusiva sorter som läggs till.

Hållbarhet
De använder hållbar och ekologisk skadedjursbekämpning och har ett MPS-certifikat sedan 2020. Genom att noggrant övervaka jorden kan företaget optimera produktionen av en pionplanta, samtidigt som användningen av skadedjursbekämpning och gödningsmedel minskar eftersom plantorna bara får det dom behöver.

I år har företaget låtit installera totalt 340 högavkastande solpaneler på taket. Panelerna tillgodoser en stor del av deras energibehov under vår och sommarmånaderna, högsäsongen då blommorna skördas o bearbetas. Genom att ta dessa steg arbetar Grooot&Groot mot en grönare framtid.

 

 

Visste du det?
Utanför blomningssäsongen kan pioner hållas länge i ett kylförråd! Detta påverkar inte kvaliteten på blommorna alls om de hålls under rätt förhållanden. Groot&Groot har fulländat detta sätt att förvara blommorna, så att de kan ha blommorna tillgängliga året runt.

Du kan vara säker på att blommorna öppnas när de sätts i en vas och de kommer att blomma vackert!